ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Heena Gaane ( හීන ගානේ ) [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-10 08:12:23
                                                                                   Heena Gaane Artist   -   Ruvin Maladeniya Song   -  Heena Gaane Chord   -  Em [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Em| - |Am| D || D  | C|Em| -  |[Chorus ]----------------------------------------------------------------------------- Em                             B7      Em  D               C        EmAs pura res wela wedanaa ra pura raye mawa paara thiyaAm                B7             Em         Am  D               B7     EmMe lese weedana heethu deela aei giye sada mawa daala oyaEm                              AmHeena gane rata peena hethu karana D                               G             EmRa purama dasa gawa heena wedanaAm                                       EmMage seeda adare hemadama mee wageC                              B7             EmSasare pura miyedi noya pawathi ma hadeee[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Em| - |Am| -  || D  | - | G |Em||Am| - |Em| -  || C  |B7|Em| -  |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Em                   C           Am                 D               EmTaru akahe ethi me raye peradaka raka mage gawa heena teruweAm                 D             G      C       Am           D  Am/D EmAda naa ee wage ma pathu adare pawela aee giye awe na aye[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Em                       C                 Am          D              EmPathu adare binda da giye taru dasa pena wedanawa setha paluweAm              D          G          C       Am         D  Am/D   EmMata na terune ma pelu karane pa wela ee giye awe na aye                                                                      Heena ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous