ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අඹගෙඩි රාජ්‍යය 03 [ යාම් : 26 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-09 08:06:28
පලමු කොටස දෙවන කොටස මේ සීනිස් රජතුමා හුඟක් වයසක කෙනෙක්. තමාගේ එකම දූට විවාහයක් හොයමින් තමා ඒ දිනවල අඹගෙඩි රාජ්‍යයේ රජතුමා උන්නේ.. ඒ කුමාරිකාව සිනේක්සා.. ඇය හරිම නිර්භීත, යුදකාමි හැකියාවක් තියන, වීනස් දෙව්දුව වගේ ලස්සන කුමාරිකාවක්..අඹගෙඩි රාජ්‍යයේ ඇත්තො නම් ඇයට ඇමතුවේ සිනෙක්සා වීනස් කියලයි. ඒ වගේම ඇය හරිම ආඩම්බරයි, ඇය අඹගෙඩි රාජ්‍යයේ  වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙ හොඳම සිසුවියත් ඇයයි.. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous