ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Bulleya [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-07-09 00:27:55
                                                                    Bulleya Artist   -  Amit Mishra, Shilpa Rao Song   -  Bulleya Chord   -  Dm Movie    -  Ae Dil Hai Mushkil[Intro]----------------------------------------------------------------------------|Dm| -   | F |Bb ||D   | F  |Bb |Gm|| F   |Dm|Bb|C7 || F   |Dm|Bb|Dm|[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Dm                  F                   Bb      GmMeri rooh ka parinda phadphadaaye eeeDm                   F                    Bb      Gm                Lekin sukoon ka jazeera mil na paaye eeeeee Eb                          AVe ki karan ve ki karanDm                F          Bb       GmIk baar ko tajalli toh dikha de eeeeeDm                          F           Bb      GmJhoothi sahi magar tasalli toh dila de eeeeEb                          AVe ki karan ve ki karan[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Dm                                            Bb Ranjhan de yaar bulleya sun le pukaar bulleyaGm          Dm             C             Bb                 DmTu hi toh yaar bulleya murshid mera  murshid meraDm                                          Bb Tera mukaam kamle sarhad ke paar bulleyaGm      Dm             C       Bb                DmParvardigar bulleya hafiz tera murshid mera[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Dm | -   | F |Gm ||Dm | F  |Bb |Dm |[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Dm                                    CMain kabul se mitti titli ki tarah muhajir hoonBb                            F             DmEk pal ko thehrun pal mein udd jaunDm                                                   CVe main ta hoon pagdandi labhdi ae jo raah jannat diBb                        F                      DmTere kaarwa mein shaamil hona chahunDm                                     F               Bb    GmKamiyan tarash ke main kaabil hona chahun nnnnEb                           AVe ki karan ve ki karan                                                                        ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous