ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අඹගෙඩි රාජ්‍යය 02 [ යාම් : 22 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-08 11:44:38
අඹගෙඩි රාජ්‍යය කොටස 01 ඉතින් ඔන්න රෝමයේ සුවිස් කියන රාජ කුමාරය ගොඩබිම් හතක් අශ්වයෙක්ගේ පිටින් තම සේනාව එක්ක තරණය කරලා, මුහුදු හතත් මහ නෞකාවකින් තරණය කරලා අඹගෙඩි රාජ්‍යට එනවා.. ඒ සුවිස් කුමාරයගේ යටි හිතේ තියන මී අඹවල රහස දැන ගන්න...   අඹගෙඩි රාජ්‍යයේ රජතුමා කැමති නැහැ සේනාවන් එක්ක තමන්ගේ සශ්‍රීක දිවයිනට කවුරුත් පැමිණිනෙනවට.. ඒ තමන්ට යුද්ධයක අවශ්‍යතාවක් නොතිබුන නිසා. ඒ මොකද කියනවා නම් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous