ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කිරිල්ලී මං [ යාම් : 10 ] | අරූගේ ලෝකය- World of Aru | 2017-07-08 08:41:41
කවදාවත් නොහිතපු විදියට ඔබට ආදරේ කරන්නට පෙලඹුනෙ එක මොන තරම් පුදුමයක්ද.... ඒත් ඔබව අහිමි වේයැයි බය හිතෙන එක හිතට වදයක් වෙන තරමට මට වදයක් වෙලා... දැක්ක හුඟක් හීන වල ලස්සනට හිනාවෙන සුදු මුහුණ ඔබේ බව මං විශ්වාස කරන තරමට ඇබ්බැහි වෙලා ඔබට.. කාටවත් පුද කරන්න බැරි තරම් ප්‍රේමයක් ඔබ නමට හදවතේ රඳවගෙන දුක් විඳින කිරිල්ලි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous