ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තරුණයි අපේ පෙම! [ යාම් : 6 ] | චාන්දිගේ සිතුවිලි උයන | 2017-06-19 05:25:40
ලා සඳ  රැස් රටා මවන මේ මැණික් ගං දෑලහමන  පවන් රැල් සිසිලසේ දැවටි දැවටී මා හිස පිරි මදින ඔබේ අතැඟිලි දිගු කෙහෙරැලි අතර හිමි හිමින් නිවයි මා සිත් සයුරආදරෙන් වෙලි වෙලී නිල් තරු වියන යට දිලි දිලී නැගන මැලවෙන කලා මැදිරි එළි දකින මනරම් රාත්‍රියක රැය පුරා කොදුරමින් අප දිවියේ මග හසරඔබ දෙපා මත හිස හොවාන සෙනෙහසින් ඔබෙ මැණික සුව විදී මා හිමිගෙ සෙනෙහෙ ගං දියෙ තෙමීකළුවරයි මේ රැය පුරා නිදි නොමැති අප දෑසපිරිමදින මැණික් නදී දියගලා යන අපූරුව වැදි වැදී ගං ඉවුරමේ වනස්පතිය හඬවමින්හඬනගන  අතුපතර සිළි සිළිය වැදි වැදීඔබේ උණුසුම සොයනතාමත් තරුණයි අපේ පෙම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous