ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කවියක් හා සරණ ගියෙමි ! [ යාම් : 5 ] | සොඳුරු සඳවතී | 2017-06-18 12:14:40
ප්‍රේමයේ ඉ-සියුම්ම තැනක් හරි අපූරුවටකවියකින් පිරිමදින නුඹරහසේම ගෙනා ප්‍රේමාරාධනා ගැනසත්තමයි මහා හිරිවැටුමකිනි මම ,නුඹ සිතින් නග්න කලස්ත්‍රී රුවක වරුණාවවදනින් වදන ගලපන සඳසත්තමයි එ- කවි කියවන හැමට වඩාමහා නොඉවසිල්ලකිනිමතු අනාවේ අපේ මධුසමය ගැනමම , ඉතින් මා කවිකාර හිමි සඳඅදයි අපි අපේ වූ ඒ දින....මධු සඳත් නිවෙන්නට අහවරහොයනවා පොඩි වෙච්ච මල් පැසරැල්ලක්වත් නොනැගි සුදු පිරුවටඅහනවා කෝ නුඹේ ශෘංගාර කවිකම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous