ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Seethala Pinne La Sanda Eliye ( සීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේ ගැයෙනා ගී සින්දූ ) [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-06-17 22:37:48
                                                                 Seethala Pinne La Sanda Eliye Artist   -  Shirley Waijayantha Song   -  Seethala Pinne  Chord   -  Am [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Am| -    | -   | -  ||Em| -    | -   | -  ||Em| -    | -   | -  ||Am|Em7|Am| -   |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Am                  F             Am                       EmSeethala pinne laa sanda eliye geyena geee sinduEm          G                           Em         Em7    AmEe padha bendu ee gee sindu apa hada thula rendu Am                  F             Am                       EmSeethala pinne laa sanda eliye geyena geee sinduEm          G                             Em          Em7    AmOba hada rendu maa gee sindu ma sitha pada bendu [Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Am                                                                            GPunchi dawas wala keli sellam danga matakai mata tawamaEm                                                                          AmEwini dawas wala sithuwe nehe mama melesin wen weemaAm                                                                              GPunchi dawas wala keli sellam danga matakai mata tawamaEm                                                                          AmYauwanaye apa gewana mee kala wen wiya yuthu noweda[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Am                                                               GKoola sithummm kola nethinnnn oba aei mehema Em                                                                       AmYauwanaye mal wasantha geeyada geyuwe oba muwataAm                                                             GKoola sithinnn loola nethinn sitiyath ma mehemaEm                                                                          AmOba pilibanda sitha ma hada thula etha oba ma nodaneeda                                                Seethala Pinne La Sanda Eliyeසීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේසීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේගැයෙනා ගී සින්දූමා හද ‍රැන්දූ ඒ ගී සින්දූකව්දෝ පද බැන්දූ... //පුංචි දවස්වල කෙළි සෙල්ලම් දඟමතකයි මට තවමඑවෙනී දවස්වල සිතුවේ නැහැ මමමෙලෙසින් වෙන්වීමපුංචි දවස්වල කෙළිසෙල්ලම් දඟමතකයි මට තවමයෞවනයේ අප ගෙවනා මේ කලවෙන්විය යුතු නොවේද කෝළ සිතින් කෝළ නෙතින්ඔබ මේ ඇයි මෙහෙමයෞවනයේ මල් වසන්ත ගීයදගැයුවේ ඔබ මුවටකෝළ සිතින් කෝළ නෙතින්සිටියත් මා මෙහෙමඔබ පිළිබඳ සිත මාහඳ තුල ඇතඔබ මා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous