ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
රකිනු මැන බුදුනට පිදූ මේ - මගේ මව්බිම සිංහලේ! [ යාම් : 7 ] | ජීවිතය විඳින්න... | 2017-06-17 13:58:40
ගෙවල් පහකට පල්ලියක්ඉඳිවු විට නම් කම් නැතේඑලවු සිහලුන් යළි අවුත්පන්සල තැනුම නම් තහනමේරජ පුතුන් තැනු අපේ උරුමය දිනෙන් දින ඩෝසර් වෙතේසොළොස්මස්තැන් නාගදීපයේබුදුරුවට තහනම වැටේරටේ උරුමය අපේ උරුමයහතර වටෙන්ම වැනසෙතේපුරා විදුවේ නිලධාරියෝඅහෝ සැතපෙති මුනිවතේරටට හෙනයක් කඩා එනවිට නැඟෙන හඬ කහ චීවරේනීති බලයෙන් රාජ බලයෙන්වසා දැමුමට සැරසෙතේඅන්තවාදය ආක්‍රමණයරටපුරා ඔටු හැතිකරේමොකද මේ හෙළයාට වූයේපුංචි පවුලේ සාපෙ-නේදස දහස් ගණනක පටන් ආමහා උරුමය සිංහලේමෙත් කරුණාව බද්ධ වූවාඋතුම් දහමෙන් තිසරණේදෙව් රඳුණි මේ ලක සුරකිනාබලා මේ මහ ව්‍යසනේරකිනු මැන බුදුනට පිදූ මේමගේ මව්බිම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous