ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කිරි කැඹුලා. වඳුරා හා පෙත්තප්පුගේ කතාව (අතිශයින්ම වැඩියන්ටම පමණයි)- C U Later Alligator (13+) [ යාම් : 43 ] | මාතලන් | Maathalan | 2017-06-17 13:04:40
අතිශයින් වැඩිහිටියන්ටම පමණයි. පොඩි උන් මෙතනින් එහාට කියවන්නම එපෝ..මෙය බුකියේ සැරිසරනා ඉතා ජනප්‍රිය පෝස්ටුවකි. ඕනෑම මළහත්තිලව්වක් දේශපාලන ඇන්ගොල් එකෙන් දකිනා මාතලන්ට නම් මෙය ඉතාමාත් නිර්මාණාත්මක කාලින යාං හෑල්ලකි.මේ එහි තවත් වර්සොන් එකක්ය. මුලින් උන්නේ වඳුරා හා කිඹුලා පමණි. දැන් ඊට පෙත්තෙක්ද එක්ව ඇත.කිඹුලා යාපාලනේ ලෙසද, වඳුරා අපි වාගේ යාපාලනේට මනාපේ දුන් අය ලෙසද, පෙත්තා සිවිල් පොරවල් ලෙසද ගෙන කියවන්න..අනෙක් උන් ඕනෑම විදියකට ආදෙස කොර කියවා සැනසෙන්න..  ඉතිරියත් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous