ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ථෙරි ගාථා තික නිපාතෝ 3.2 45 - 47 [ යාම් : 2 ] | සිත නිවන පියුම් විල | 2017-05-19 08:17:40
උත්තමා තෙරණිය ගේ ගාථා.බුදු සමිඳාණන් තමයි අමා නිවනට පමුණුවන මේ සප්ත බොජ්ඣ ංග ධර්මයන් වඳාලෙ. මං ඒවා ඔක්කොම  ඒ විධිහටම අනුගමනය කලා.මං කැමති විදිහට  ශූන්යතා සමාපත්ති, අනිමිත්ත සමාපත්ති ලබා ගත්තා. දැන් මං බුදු සමිඳුන් ගෙ හදවතින් උපන් දියණියක්.  මං හැම තිස්සෙම නිවනට ඇලිලයි ඉන්නෙ. දිව්‍ය මානුෂික , හැම කාමයක්ම මුලින්ම නසල දැම්ම. ඉපදෙන සංසාරය  ගෙවල දැම්ම.  දැන් ඉතින් ආයෙමත්  භවයක් නෑ.  මේ වනාහී උත්තමා නම් මහ  රහත් තෙරණිය  වඳාළ ගාතාවන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous