ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
INNOVATION : ඩොලර් ට්‍රිලියන 3ක් වටින ලොකුම කොම්පැනි පහට සල්ලි උණන හැටි! [ යාම් : 24 ] | විද්‍යා ගවේෂණ Exploring Science | 2017-05-17 11:09:40
ඇපල් ඉන්කෝපරේටඩ්වෙළඳපොල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 804යි, ආදායම ඩොලර් බිලියන 216යි, ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් බිලියන 46යි. ආදායමෙන් 63%ක්ම අයිෆෝන් විකුණා උපයා ගනී. ඇල්ෆබට් ඉන්කෝපරේටඩ් (කලින් ගූගල්) වෙළඳපොල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 651යි, ආදායම ඩොලර් බිලියන 90යි, ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් බිලියන 19යි. ආදායමෙන් 88%ක්ම ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ හා යූටියුබ් අඩවියේ දැන්වීම් වලින් උපයා ගනී. මයික්‍රොසොෆ්ට් කෝපරේෂන් වෙළඳපොල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 536යි, ආදායම ඩොලර් බිලියන 85යි, ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් බිලියන 17යි. ආදායමෙන් 28%ක් MS ඔෆිස් මෘදුකාංගයෙන් උපයාගනී. 22% වින්ඩෝස් සර්වර් හා වින්ඩෝස් ඇසුවර් මෘදුකාංග වලිනි.  ඇමසන්.කොම් ඉන්කෝපරේටඩ් වෙළඳපොල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 455යි, ආදායම ඩොලර් බිලියන 136යි, ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් බිලියන 2යි. ආදායමෙන් 72%ක් ඇමසන් අඩවියේ බඩු විකිණීමෙන් ලබාගනී ෆෙස්බුක් ඉන්කෝපරේටඩ් වෙළඳපොල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 434යි, ආදායම ඩොලර් බිලියන 28යි, ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් බිලියන 10යි. ආදායමෙන් 97%ක් ෆේස්බුක් අඩවියේ දැන්වීම් වලින් උපයයි. (function() { var cx = -009135904000571454051:-3hldzswg88-; var gcse = document.createElement(-script-); gcse.type = -text/javascript-; gcse.async = true; gcse.src = -https://cse.google.com/cse.js?cx=- + cx; var s = document.getElementsByTagName(-script-)[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); __________________________________________________________________________ VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous