ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තවත් දැවැන්තම Torrent අඩවියක් සදහටම සමුගනියි [ යාම් : 38 ] | Muttiya.com | 2017-05-17 11:12:02
ටොරන්ට් ලෝකයේ ඉහලටම පැමිණි තවත් දැවැන්තම වෙබ් අඩවියක් වන ExtraTorrent අඩවිය මිට සුලු වෙලාවකට කලින් සහමුලින්ම නවතා දැමුවා. extratorrent.cc වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට මේ පණිවුඩය පෙනෙන්නට ඔවුන් සලස්වා තිබෙන අතර කෙටියෙන් ඔවුන් මේ පිළිබඳව ලෝකයාව දැනුවත් කර තිබෙනවා. KickAssTorrents සහ Torrentz.eu වෙබ් අඩවි දෙකෙන් පසුව නැවතුන දැවැන්තම වෙබ් අඩවිය මෙයයි. ඔවුන් වෙබ් අඩවිය හා  ඒ හා සබැඳුන සියලුම mirrors ඇතුලුව දත්ත මකා දමන බවට පවසා තිබෙනවා. එවගේම එක්ට්‍රාටොරන්ට් වෙබ් අඩවිය මෙන් නැවත විවිධ අය සදන බොරු වෙබ් අඩවි වලට අසුනොවී සිටින ලෙසටද ඔවුන් පවසනවා. එමෙන්ම ඔවුන් හා සිටි සියලුම දෙනාටද ස්තුතිකර තිබෙනවා. මවු වෙබ් අඩවිය නැවතීමත් සමඟ ඒ හා සබැඳිව ක්‍රියාත්මක වූ EtHD, ettv, ETRG වැනි රූපවාහිනි කතාමාලා හා චිත්‍ර‍පටි නිකුත් කල කණ්ඩායම්ද අක්‍රියවී යනවා. නමුත් ඔවුන්ට එය දිගටම පවත්වාගෙන යා හැකි ආධාර ලැබුනහොත් ක්‍රියාත්මක වන බවටද එම ettv සහ etHD කණ්ඩායම් පවසා තිබෙනවා. 2006දි ආරම්භවුන එක්ස්ට්‍රා ටොරන්ට් අඩවිය අවසන් වන විට දෙවැනි විශාලතම ටොරන්ට් ජාලය වී තිබුනා. ඒ පයිරට් බේ එකට පමණක් දෙවැනිවයි. ඉදිරියට ඉතුරු වී ඇති ටොරන්ට් අඩවි කීපයද තව කොපමණ කල් තිබේදැයි ගැටලුවක් දැන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous