ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Awurudu Hatharak Api ( අවුරුදු හතරක් අපි යාලුවෙලා ගතවෙන්නේ ) [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-05-17 07:25:07
                                                   Awurudu Hatharak Api (Shahrukh Khan) Artist   -  Kinsly Peris,  Song   -  Awurudu Hatharak Api Chord   -  G [Intro]----------------------------------------------------------------------------| G | -  | D  | -  || G |Em| D  | -  || C | -  | G  | -  || C | F  | G  | -  || G |Am|Em| G  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- G            Am            Em             CAurudhu hatarak api yalu wela gathawenneD                          D7              GSharuk khan genai maath ekka pawasanneG            C                  D                  A/G         GPadi tika ekathu karala ran maalaya mama demmeG          Am               D7                    GSharuk khan ta wage mata kawadada salakanneG          Am               D7                    GSharuk khan ta wage mata kawadada salakanne[Inter]----------------------------------------------------------------------------| G |Em| G  | D || G |Em|D7 | G || C | -  | G  | -  || C |D7| G  | -   |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------G                 Am                 Em           GHamu wana hema weelema hindi walin prashna ahanawaA             D                   Am            GKal ho na hoo beluwada kiyala ahanawaG           Em            G                               AmKareena kapoor ege priyathama niliya kiyanawaF#m                   D               D7                                 GHema wedakma dala matath rangapanna yanna hithenawa[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------G         Am                 Em            GPattara pitu neerama sharuk gena nitara hoyanawaA                D               Am             GKhan ge pintura kapala ekatu karanawaG                Em           G                              AmMage atha pirimadimin sharuk genama hithanawaF#m                   D               D7                                 GHema wedakma dala matath rangapanna yanna hithenawa                                 Awurudu Hatharak Api (Shahrukh ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous