ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Chrome Extensions Firefox වලට Install කරන ආකාරය [ යාම් : 2 ] | LKTips.info | 2017-05-17 04:53:04
ඔබට Chrome Extensions Firefox වලට Install කරගන්න පුළුවන් Firefox Addon එකක් තමයි මම අද දෙන්නේ. මේකේ නම තමයි මේ Firefox Addon ඒක ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට දාගත්තා ට පස්සේ ඔබට පුළුවන් Chrome Web Store එකට ගිහිල්ලා එකේ තියෙන ඕනෑම Extensions එකක් ඔබේ Firefox වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට install කරගන්න. Chrome Extensions Firefox වලට Install කරන ආකාරය 1. මුලින් ම මේ Addon ඒක ඔබේ Firefox ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous