ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තදබදය; අප අතර [ යාම් : 5 ] | හිතනලන්තය | 2017-04-20 23:03:23
තදබදය; අප අතර දහදිය ඉතිරි කරන විදුලි පංකා නැතිව වුවද වෙනදාට සුළඟ නිපදවෙන එහෙත්; ඔබේ මුහුණට-මගේ මුහුණ සම්මුඛ වන විදුලි රේඛා ඡේදනය වන සුළු මොහොතක "ඒ මොහොත" නිමැවෙන කපු සාරි ද-නිල් ඉරි බ්ලවුස ද කිරි සුදු කමිස ද-දුඹුරු කො‍ටු කමිස ද කාරණා දැනගෙන සුළඟට අප අතරට එන්න ඉඩ හදන ගෑවුණොත් පිච්චෙතැයි සිතා ඒ මැදට අත්ල පවා යොමු නොකර "ටික් ටික්" හඬින් ඕරලෝසු ක‍ටු කරකවන ගැස්සුම්-පැද්දුම් ඉවසන උස ගොරෝසු ආසන කවර පවා සුළු කිතියෙන් නැටවෙන ඇඟිලි තුඩු වැදී යළිත් තදබදය ඇති කරන දාහය වැඩි කරන අප අතර නුවමණා උණුසුමක් හදා දී සුළඟටත් ඒ මැදින් එන්න ඉඩ දෙන දැන් ඉතින් අප අතර කිසිත් සිදු නොවන ළං ළංව නැ‍රැඹීම පමණක්ම ඉතිරි වන අප්‍රේල් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous