ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දැන් සැපද ..... කොහොමද වෙනස.........? යහපාලනේ බැටළු සම ඉවත දමයි [ යාම් : 17 ] | අමාවක | 2017-04-20 19:46:40
 එන්න වියන්ගොඩ, එන්න අජිත් පැරකුම්, එන්න පිලිප් ශාන්ත ,බඩ ගාගෙන දිව දාගෙන එන්නමල් පිපීදැයි බලන්න නෙවේ හදිසි නීතිය සාධාරණයි කියන්න දුවගෙන එන්න, කුණු කන්ද යට මැරෙන උන් මැරුණාවෙඅපේ ආතල් අපි ගමුදිනමිණේ , සිළුමිණේසුවාදීනේ, ජාතිකේලොකු තැනක් අල්ලන්නඑක පිම්මේ දුවගෙනම ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous