ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
බ්ලොග් වසන්තයේ ඡන්ද මගඩියක්..!!! [ යාම් : 11 ] | සැහැල්ලුව | 2017-04-20 14:46:40
අති සාර්ථකව තුන්ව දිනය පසුකල බ්ලොග් වසන්තය ඡන්ද විමැසීමේ යම් මැතිවරණ දූෂ්ස්ණ සිදුවන බවටත්, හොර ඡන්ද දැමීමට යම් පුද්ගලයන් උත්සාහ කටයුතු කරන බවත්, එයට විරුද්ධව වහා පියවර නොගතහොත් පුවත් පත් සාක්ච්ඡාවක් පවත්වා හොර ඡන්ද දමන අය සහ ක්‍රමය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බවටත් සංවිධායක මණ්ඩක්ලයට කිහිප දෙනෙකුගෙන් පණිවුඩ ලැබී ඇත. එනිසා, වසන්තය සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බ්ලොග් වසන්තය ඡන්ද පිටුවට විශේෂ තාක්ෂනික යාවත් කිරීම් කිහිපයක් සිදුකල අතර, නව වෙනස් කම් සමඟ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය නැවත ඇරඹීමට සිදුවූ බව දන්වා සිටුමු.මෙහිදී මුලින් ඡන්ද ලද කිසිවෙකුටත් අසාධාරණයක් නොවෙන ලෙස, පැරණි ඡන්ද පෙට්ටියට 2017 අප්‍රෙල් 20 වනදා ඇමරිකානු වේලාවෙන් දහවල් 12 වනතුරු ලද සියලු ඡන්ද අවස්න් ප්‍රථිපලයට එකතු කිරීමට කටයුතු කරන අත්‍ර, ඔබ සැමගේ පහසුව තකා එම පැරණි ප්‍රථිපල මෙහි පහත දක්වා ඇත. හොර ඡන්ද දමන්නේ දිනන්නට අවශ්‍ය විටකය. දිනන්නට අවශ්‍ය හොඳ තරඟ බිමක හොඳ තරඟයක මිස මෙලෝ රහක් නැති මොකෙක්වත් නැති තැනෙකදී නොවෙ. එනිසා, හොර ඡන්ද දැමීමට උත්සාහ කෙරුවාය යන්නම, බ්ලොග් වසන්තය ජයග්‍රහණය කෙරෙහි ඇති උනන්දුව විදහා දක්වයි.ඔබ ඔබේ කොටස කරන්න, අපි අපේ කොටස කරදෙන්නෙමු.වසන්තයට ජය වේවා... (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = ((-https:- == d.location.protocol) ? -https://- : -http://-), r = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.async=1; js.src = p + "www.opinionstage.com/assets/loader.js?" + r; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, -script-, -os-widget-jssdk-)); ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous