ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ගුරුත්වාකර්ෂණය ධර්මානුකූල ද? [ යාම් : 13 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-04-19 22:31:40
ගුරුත්වාකර්ෂණය ධර්මානුකූල ද? විදග්ධයන්ට අනුව පුනබ්භවය, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අනුව පුනරුත්පත්තිය විද්‍යානුකූල ද විද්‍යාත්මක ද විද්‍යාවට එකඟ ද ආදී ප්‍රශ්න අසන පඬියන්ගෙන් අප ද ප්‍රශ්නයක් අසනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණය ධර්මානුකූල ද, ධර්මයට එකඟ ද? දැන් මේ ප්‍රශ්නය ඇසූ විගස පඬියන්ට හිනා යන්න පුළුවන්. බොහෝ පඬියන් සාමාන්‍ය පෙළෙන් ඔබ්බට විද්‍යාව හදාරා නැති වුවත් ඔවුන් අසාවි ගුරුත්වාකර්ෂණය ධර්මානුකූල ද වැනි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous