ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
121. හැංගිමුත්තා හැංගියෝ... [ යාම් : 4 ] | බීට්ල් ලියන අකුරු | 2017-04-19 08:48:40
පාලකයන් කතාවී..කිඹුල් කඳුළු හෙලාවී.. එකිනෙකාට මුවාවී..ඇඟිල්ල දිගු කරාවී.. නීති රීති ගෙනේවී..දහක් කතා කියාවී.. හිසක් ගොඩට ගනීවී..මිලක් හිලව් කරාවී.. විචාරකයෝ විචාර දෙයි ප්‍රචාරකයෝ ප්‍රචාරෙ දෙයි ඉතිං අනේ අපිට මොකෝ අපිට ඕවා ඇහෙන්නැතෝ ඉරට හොරෙන් හඳට හොරෙන් හැංගිමුත්තා හැංගියෝ... නුඹේ මවත්, පියත්, මමත් කවුරු වුනත් අපි අසමත් මුවින් නොබැන දෙතොල් වසා හැංගිමුත්තා හැංගියෝ... හෙටක් තියෙන ලොවක් අරන්  අල්ලන්නට අපි එනකල් හුඟක් තදින් දෑස පියන් හැංගිමුත්තා හැංගියෝ...පින්තූරය ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous