ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Dayabara Dilu Kiya ( දයාබර දිලූ කියා අමතන්න නෑ වරම් ) [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-04-19 07:19:28
                                                                            Dayabara Dilu Kiya Artist   -  Ajith Ariyarathna Song   -  Dayabara Dilu Kiya Chord   -  F# [Intro]----------------------------------------------------------------------------|F#| -  | -  | - ||F#| E  |F#| - ||B  | -  | -  | - ||A  | E |F# | - |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F#             Ebm                      F#Dayabara dilu kiya amathanna naa waram F#           Ebm                 F#    B            E        F#Oba kage dooo manamali wee wen wee giya magen //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------F#                                        BMagen lebu senehe ohugen pathu dineB              A                    E                      F#Naa chodana gena denne maa handawa nuwan obe[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------F#                                        BTarahak nowee sithe satutak lebewinamB                 A                 E                   F#Mage weedana kandulel bala hinehen kumaariye                                                           Dayabara Dilu Kiyaදයාබර දිලූ කියාඅමතන්න නෑ වරම්ඔබ කාගෙදෝ මනමාලි වීවෙන්වී ගියා මගෙන්තරහක් නොවේ සිතේ සතුටක් ලැබේවි නම්මගෙ වේදනා කඳුලැල් බලාහිනැහෙන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous