ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
සම්බන්ධන් ඉන්දියාව හා මහින්ද [ යාම් : 6 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-04-18 22:21:40
සම්බන්ධන් ඉන්දියාව හා මහින්ද සම්බන්ධන් හා යුද්ධාපරාධ ගැන අප මේ ලිපිවල මාර්තු මාසයේ තිස්එක්වැනි දා සඳහන් කළා. දි අයිලන්ඩ් පුවත්පතේ ෂමින්ද්‍ර ෆර්ඩිනැන්ඩු කිහිප වරක් ම සඳහන් කර තිබුණා. රංජිත් සොයිසා මෙල්බන් නුවර සිට ඒ පිළිබඳ දි අයිලන්ඩ් පුවත්පතට ලියා තිබුණා. එහෙත් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ඒ ගැන නිහඬයි. ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ඒ ප්‍රකාශය එතරම් ගණන් ගන්නේ නැත් ද? මේ පොඩි දේකට සම්බන්ධන් පසු පස යන්නේ ඇයි ද ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous