ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ප්‍රේමිය.., [ යාම් : 1 ] | ◄ලීෂාන්ගේ බ්ලොග් රෝල► | 2017-04-18 13:35:40
සුවඳති මල් පිපෙන්නේදසුර්යයා හිනැහෙන්නේදආදරය දොරේ ගාලා යන්නේ දඑක විටෙක නම්ඔබ තුරුළු වන්නේදමට හාදු දෙන්නේදඅතොරක් නැතිව කියවන්නේදමා තුරුලේ නම්මියෙන්නට බිය නැතිආදරය මට හිමිමේ නිහඬ පෙම් තල මතඅප ගී අසනා නිසාවෙනි නිසල රැයක දී | බක් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous