ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ක්ලබ් බවුන්සර්ට ගහන්න ගිහිල්ලා ගුටිකන නෝනා......... [ යාම් : 34 ] | විද්‍යා ගවේෂණ Exploring Science | 2017-04-18 10:50:40
දවස - 17 (ඊයේ රෑ)තැන - මැතිව් වීදිය, ලිවර්පූල් නගරය මේ නෝනා කොටට ඇඳගෙන හයි හීල්ස් දාගෙන බවුන්සර් මල්ලිට පොල් අඩියක් වනනවා. බවුන්සර් මල්ලි පාත්වෙලා ආරක්ෂාකාරී පියවර අරගෙන නෝනාගෙ පොඩ් අඩියෙන් බේරෙනවා. ඊට පස්සේ බවුන්සර් මල්ලි ගෑණියෙක් කියලා බලන්නේ නැතුව නෝනගේ හොම්බට එකක් අනිනවා.සියලුදෙනා සතුටින් විසිර යනවා....... අන්න ගෑණුඅන්න බවුන්සර්ලා අන්න රටවල්....  (function() { var cx = -009135904000571454051:-3hldzswg88-; var gcse = document.createElement(-script-); gcse.type = -text/javascript-; gcse.async = true; gcse.src = -https://cse.google.com/cse.js?cx=- + cx; var s = document.getElementsByTagName(-script-)[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); __________________________________________________________________________ VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous