ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ආණ්ඩුව පළවා හැරීම   [ යාම් : 10 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-04-17 21:13:40
ආණ්ඩුව පළවා හැරීම මේ ආණ්ඩුව පළවා හැරිය හැක්කේ කෙසේ ද? ඒ සඳහා තව කොපමණ කාලයක් බලා සිටිය යුතු ද? මේ ආණ්ඩුව යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? අප මේ ප්‍රශ්න අසන්නේ පළමු වතාවට නොවන බව මේ ලිපි සිහි බුද්ධියෙන් කියවන අය දන්නවා. එහෙත් ප්‍රශ්නයට අද ඊයේ අත ගැසූ අයට නම් ඒ කිසිවක් ගැන දැනුමක් නැහැ. ඇතැමුනට  ආණ්ඩුව පළවා හැරීමේ වුවමනාව මතු වී ඇත්තේ දැන්. බොහෝ විට වන පරිදි ඔවුන් පසුව අවදි වී ප්‍රශ්නය ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous