ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
වටාරම [ යාම් : 4 ] | මංමුලාවූ සිතිවිලි...... | 2017-04-17 20:11:04
හදවත පැකිලෙයිකළු සුදු ඉරි මතසිතිවිලි වැලපෙයිඉඳහිට හෙමිහිටඅමතකවුනු ප්‍රේමයහදිස්සියෙම පැමිණඅවුස්සයි විරාගික සුන්බුන්සොය සොයාහදවතේ කළුපෙට්ටියසම්මතයට ඇතිඅනියත බියමතසමාප්තියට පිටුපාමිඅපලාපනය කොට යථාර්තයනොදන්නා අනාගතයට බයගතානුගතික වර්තමානයයලි යලි අවුස්සයිඅතීතය නම්නිමක් නැති කුණු බක්කියපසසමි ගරහමිමංම මගෙම හිතහංගනවටමටම හිතෙන දේවල් මටලැජ්ජාවට බයමේ පුදුම ලෙන්ගතුකමනැවතුම්පලක් සොයයිගිමන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous