ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මග හැරුන ආදරේ....... [ යාම් : 3 ] | සොඳුරු සඳවතී | 2017-04-17 11:20:40
දළඳාවෙ තේවා හඩ ඇහෙන මානයේනුවර වැවේ දිය කඳ රැළි ගසන යාමයේහන්තාන දෙසින් එන මුඳු සීත මඳ නලේසැරිසරා සැරිසරා මේ නුවර වීදියේමං තාම හොයනවා මග හැරුන ආදරේ.......තව එකම එක වරක්අපි ආයෙ හමුවෙලාවැව් බැම්ම කෙලවරේනෙත් වලින් පැටලිලාහුරු සුවඳ විඳින්නට එනවදලෝකයෙන් සැඟවිලා.....අපෙ මතක කප්පරමවැව් දියේ සඟවලාමහවැලිය වගේ ගළන කඳුලුවැව් දියට එක්කලාහන්තාන වගේ නොසැලී යමුආයෙ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous