ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
500. මීතොටමුල්ල…….. [ යාම් : 22 ] | නිදහස් සිතුවිලි | 2017-04-17 06:17:40
හදිසියේ කඩා වැටුනු මීතොටමුල්ල යෝධ කුණු කන්ද ඉහත ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ. ඡායාරූපය ගුවන් හමුදාව මඟින් ගන්නා ලද්දකි. ඔබ මා සුරත ගෙන මෙහි ආ ඒ දවස,  මේ කුණු කන්ද වැඩ සිටියා ඔරවගෙන,  ඒ කුණු කන්ද නෑගම් ආ අද දවස,  ඔබ මා අතැර සදහට නික්මුනු දවස.  වැහිබර අහස කඳුලක් හෙලනට තතනයි,  සුළඟේ වැලපිල්ල හිත සැතකින් සූරයි,  ළය පැලහෙනා ගින්දර නෙත කඳුළු දවයි,  සිහිනය මියගියේ කුණු කන්දට වැහිලයි. ඔබ මා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous