ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
හේමන්තයේදීත් නිදමුද? [ යාම් : 9 ] | raigamahandiya | 2017-04-17 06:17:09
අද ඊස්ටර සඳුදා, දීප්තිමත් දිනයක්. කලින් කියුව වගේ නිවාඩුත් එක්ක. ඵලදායි නිවාඩු දවස් හතරක් කියුවොත් නිවැරදියි. හෙට වැඩට යන්න වෙනවා. මෙන්න අද ගනිපු චායාරූප වලින් කිහිපයක්. මා දීප්තිමත් දිනයක් කියුවේ මොකද කියා ඔබට වැටහේවි. දවල් කාලය නරක නැති වුවත්, පරිසරය … Continue reading ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous