ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Minisamai Lowa Deviyan ( මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ ) [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-20 08:04:47
                                                                  Minisamai Lowa Deviyan Artist   -  Mohidin beg Song   -  Minisamai Lowa Deviyan Chord   -  D [Intro]----------------------------------------------------------------------------| D  |Am| D | -  ||C/D| C | D | -   || C  | -   | D |Gm|| D  | +  | +|+   || D  | +  | +|+   |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- D                                     Gm                                          DMinisamai lowa dewiyan wanne minisamai lowa thirisan wanne //C                                 G           DAsin dutu dee boru wee noyeido dekanin asu dee nowei //[Inter]----------------------------------------------------------------------------| G |D/Em|D/C|Am|| D | -      |A7 | -   || D | -      | -   | -   | //| C | -      | D  | G  || C | -      | D  | -   || D | +     | +  | +  |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------D   Eka kusa ipadeela wairen math wela aaaaD                         Gm             DThama sohoyura marai wasa wisa deela //D                G       D               GSekaya nisa meee sekaya nisa mee G          D   Duruwe same lowa gini delwe manu lowa apayak mewe[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------DTanha podi gasa thawa kenekun nasa aaaaD                         Gm          DMonawada awasaneedi aragena yanne //D                 G         D              GDharme rakinnaaaa darme rakinnaG                DDarmen rekadi eya noma danna sasare meri meri thewi                                                    Minisamai Lowa Deviyanමිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේමිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ //ඇසින් දුටු දේ බොරු වී නොයයිදෝඒකනින් ඇසු දේ නොවේ..//එක කුස ඉපදිලා වෛරෙන් මත් වෙලාතම සොහොයුරා මරයි....වසවිස දීලා....//සැකය නිසා මේ - සැකය නිසා මේදුරුවේ සාමේ ලොව ගිනි දැල්වේමනු ලොව අපායක් මැවේතණ්හා පොදී ගසා - තව කෙනෙකුන් නසාමොනවද අවසානෙදි - අරගෙන යන්නේ //ධර්ම රකින්නා - ධර්ම රකින්නාධර්මෙන් රැක දී - එය නොම දන්නාසසරේ මැරී මැරී ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous