ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
බළන්ගොඩ නගර සභාවේන් බෝනොවන රෝග පිළිබද සායනයක්.. [ යාම් : 2 ] | බළන්ගොඩ නගර සභාවේ නිල බ්ලොග් අඩවිය | 2017-03-20 04:46:54
බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවයේ නියුතු සෞඛ්‍ය කම්කරුවන් සදහා  බෝනොවන රෝග පිළිබද සායනයක් 2017-03-17 දින බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සහ බළන්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලයේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ලදී. මෙහිදී හදුනාගන්නා රෝගීන් බළන්ගොඩ මුලික රෝහලට යොමුකරන ලද අතර ප්‍රතිකාර සදහා වියදම් බළන්ගොඩ නගර සභාව විසින් දරන ලදී. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous