ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
පොඩ්ඩී - මෙලෝ රහක් නැති කවි [ යාම් : 6 ] | Art Blog | 2017-03-20 04:09:40
මසක් වැඩ කොට ඇඬී අතට ලැබුනා  සොච්චම පඩී දැනුනා සිතට සතුටක් දැඩී කට්ටිය ගියා ගැසුමට අඩී බයිට් දා ගෙන පොඩී දීසි එක දෙක වැඩී දමා ටික ටික සැන්ඩී ඉවර කෙරුවා දෙක තුන වඩී දෙක තුන වෙද්දි වැඩී සිහිවුනේ කෙළි පොඩ්ඩී ගේනවා කිව් ඇපල් ගෙඩි හොයන්නට ගියෙමි දඩි බිඩී පාර අයිනේ තිබුණ පොඩී කඩේකින් අරන් ඇපල් ගෙඩි එල්ලුනා අන්තිම බස් එකේ ලඩි බසිද්දි වැටුනා බිමට මගෙ කන්නඩි කෑවා සේම කළු පැහැ කඩි දිව්වා ගෙදර විගසින් කඩි මුඩි පසුකර කුඹුර ගොයමද බන්ඩි පැන්නා නියර පසුකර කන්ඩි ගොසින් ගැසුවා දොරට දඩි බඩි සද්ද නැතිවම ඇරුනා දොර පොඩි දෑත් බැඳගෙන මුව ඔරවගෙන චන්ඩි සිටියා සිඟිති චූටි දෝනිය පොඩ්ඩී වෙනදා පැමිනෙන සද්දය ගොරහැඩි නටන්නෙ නෑ ඇගෙ අම්මා කාවඩි මොකක්ද දන්නෑ වෙනසක් හැඩි දැඩි තියනවා බලන්න ඕනෑ යටි මඩි අම්මේ අදත් මගෙ ඩැඩී ඇවිත් බීලා හොඳටම වැඩී ගසා බිම ඇගෙ කුඩා අඩි කෑ ගසා ඇය හයියෙන් ඇඬී අයියෝ සිදුවූ ලැජ්ජාව ඉතා දැඩී එකවර පිපිරුවා මගෙ කන් අඩී දැවුනා මගේ හදවත සමගම බන්ඩී වුනා කවදාවත් නොවුනු නෝන්ඩි අද මම බිව්වා දැනගෙන පොඩ්ඩී උරණව ඇත අද මගෙ දූ චන්ඩී පොරොන්දුගත්තා මගෙ පොඩි  ලේඩී නොයන්න ආයෙත් බොන්නට පොඩි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous