ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මරාත් ගේ මරණය ( The death of Marath) [ යාම් : 12 ] | Thinkspace (සිතුවිලි අවකාශය) | 2017-03-19 12:02:44
මරාත් ගේ මරණය නැතිනම් ප්‍රංශ බසට අනුව La mort de marat යනු Jacques-Louis David අදින ලද ප්‍රංශ ව විප්ලවයේදි මරා දැමනු විප්ලව නායකයකු වන Jean paul mart යන පුද්ගලයාගේ සිතුවමකි මෙහි දැක්වෙන්නේ Charlotte Corday විසින් 1793 වසරේ ජුලි මස 13 වැනි දින මරා දමන ලද රැඩිකල් මාධ්‍යවේදියෙක් ඔහුගේ නාන තටාකය තුල මියගොස් සිටි ආකාරයයි එය මරාත් ගේ මරණයෙන් හරියටම මාසයකට පසු අදින ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous