ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අමර වරම! [ යාම් : 16 ] | raigamahandiya | 2017-03-19 05:09:35
(අද ගනිපු ඡායාරූප තුනක්). කලින් සටහනේ ඉතිරිය පසුව ලියමි. එහි පින්තූර ටික තමා මේ. ජීවත්  වීමේ අතුරු ආබාධය තමා, වයසට යාම. වයසින් මුහුකුරා යාම කියන්නේ, කරපු “මෝඩ” කම් වලින් පාඩම් ඉගෙනීම නිසා, අතුරු ආබාධය සෘණාත්මකයි ම කියා හඳුන්වන්න බැහැ. ඕස්ට්‍රේලියානු … Continue reading ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous