ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Dukak Danenna Epa ( දුකක් දැනෙන්න එපා ඔබටනම් කිසිදා ) [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-19 04:17:51
                                                                    Dukak Danenna Epa Artist   -  Sandun Perera Song   -  Dukak Danenna Epa Chord   -  Bm [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Bm  | - | D | -  ||A     | - |F#| -  ||Bm  | - | A | -  ||F#m| - | D | -  ||F#   | - |Bm| - ||F#   | - | G | A ||Bm  | - | + | + |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Bm                   Em  A    F#m          BmDukak denenna epa aaa obatanam kisidaBm                       Em  A      F#m                    BmGiyath magen peradha aaaa nogelapena bhawa kiyaF#                     G                      Em                 F#Oba nethath ada eka deyak mata hodin wishwaasaiF#                          G                      Em                  F#Mama handana heti oba dutuwanam obath adanawamaiBm                   Em  A    F#m          BmDukak denenna epa aaa obatanam kisida[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Bm  | - | A | -  ||F#m| - | D | -  ||F#   | - |Bm| - ||F#   | - | G | A ||Bm  | - | + | + |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Bm               G                     Em                    ARandu karala dawasa gewala benum ahagena maaaF#                      F#7       D   Em                   D      Hitiye nihandawa adare hinda hodin ethinam oya aaF#m                    BmKamak naa mata sada aaaaaaaaF#                     G                      Em                 F#Oba nethath ada eka deyak mata hodin wishwaasaiF#                          G                      Em                  F#Mama handana heti oba dutuwanam obath adanawamai[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Bm                G                   Em                  AWeradi hedila oba ena thura maga balan indala aaaF#                          F#7                D   Tawama nehe mata senasumak lebilaaaaaaEm                    D   F#m                BmMerennata kal thiya dutuwothin ethi oya                                                        Dukak Danenna ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous