ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Upan Dina Suba Pathuma ( උපන්දින සුබපැතුම පිලිගන්න ) [ යාම් : 2 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-19 01:59:16
                                                                    Upan Dina Suba Pathuma Artist   -  Kinsly Peris Song   -  Upan Dina Suba Pathuma Chord   -  F [Intro]----------------------------------------------------------------------------| F | -  |Dm| - || C | -  | F  | - || F | -  | -  | -  ||Bb| -  | F  | -  || F |Dm| -  | F  || F |Dm| -  | F  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F      Upan dina suba pathuma piliganna C           F         Dm       FHeta ekak wath susuma mata dennaF          Bak mahe mal suwanda piligannaC       F          Dm   C         FAyenam behe apita lan wenna[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------F                      Dm                   FPau karan nathi nodena hoo sasaraDm          C      G                 F   Wen karannata rathtaran apiwa //G                                                    FMathak kara kara handai nethu kandulaC                                           FParawuna ethi roosa mal suwanda[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------F                    Dm                  FSusanaya gini ganna pera waageDm   C          G                     F   Diwa raya ewileewi hada maage //G                                           FKumariye oba thaama dan neeeneC                                     FAdare maa obata pana waage                                                 Upan Dina Suba ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous