ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තරහක් නෑ අදත් - හර්ෂ ධනෝෂ් | Tharahak Na Adath - Harsha Dhanosh - sinhala lyrics [ යාම් : 4 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-03-18 22:16:40
තරහක් නෑ අදත් තුන් හිතේ වත් මගේ හිමිකම් නැති නිසා අපි අපෙන් වෙන්වුනා.. මා හෙට මළත් - එහෙමමයි ආදරේ.. මේ තරම්වත් නුඹයි මාව ජීවත් කලේ..// හීන තිබුනේ නෑ පෙර මාගේ ලෝකයේ.. නොකියා නුඹ ඇවිත් දුන්නාම ආදරේ.. වරදේ පැටලිලා - හිතුමතේ පෙම් කළා.. මා හිස්හදේ සෙනෙහේ ඉතිරුනේ.. මා හෙට මළත් - එහෙමමයි ආදරේ.. මේ තරම්වත් නුඹයි මාව ජීවත් කලේ.. ආයෙමත් පරාද වූ මේ ජීවිතේ.. නොකියා ඇයි ගියේ අද ඔහුගේ උණුහුමේ.. නිකරුනේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous