ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මේ ආණ්ඩුව නීත්‍යානුකූල ද? [ යාම් : 3 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-03-18 20:11:40
මේ ආණ්ඩුව නීත්‍යානුකූල ද? මාර්තු දහවැනි දා ලිපිය ද බලන්න  බටහිර භෞතික විද්‍යාවේත් වාස්තවිකත්වයක් නිරපේක්‍ෂබවක් නැති විටක නීතියේ වාස්තවිකත්වයක් සෙවීම කළුණික සෙවීමක් බව පළමුවෙන් ම ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. නීතියේ යුක්තිය පසිඳලීමට අධිකරණ තිබීම ප්‍රශ්නයක් නොවුණත් නීතිඥයන් රාශියක් සිටීම ප්‍රශ්නයක් වෙයි. අද ඇතැම්හු දෙවැනි වෛද්‍ය මතයක් ලබා ගැනීමට පෙළඹෙති. එයට හේතුව කුමක් ද? ඇතැම් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous