ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Julien සහ සකර්බර්ග් [ යාම් : 18 ] | Cult-එක | 2017-03-18 09:59:31
මාර්ක් සකර්බර්ග් සහ මා අතර ඇති වෙනස නමි මා විසින් ආයතනික රහස් තොරුතුරු (Corporate information) ඔබ වෙත ලබා දී අවසානයේ දුශ්ඨයකු වීමත් සකර්බර්ග් විසින් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආයතන වෙත ලබා දී වසරේ මිනිසා බවට පත්වීමත්යජුලියන් අසාන්ජේ - (Wikileaks Chief ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous