ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Podi Duwage Sina Welai ( පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි ) [ යාම් : 5 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-18 08:42:48
                                                             Podi Duwage Sina Welai Artist   -  Somathilaka jayamaha Song   -  Podi Duwage Sina Welai Chord   -  G [Intro]----------------------------------------------------------------------------| G | - |Am| - || D | C| G  | - | //[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- G                                                        D            Podi duwage sina welai podi puthuge katha pelaiD                    C                 D                  D7              GPriya birindage senehe wilai mage niwana mage pelpathai //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------G                                   AmKatu meti gee bitthi pura paligu manik eliya dileD                                         GGoma meti gee gebima mage piyawili bumu thurunu wage //[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------G                                      AmLabana namuth duk peeda kuudu unoth punchi peleD                                     GAbu daruwan athara thure mata nim nathi suwaya dene //                                                     Podi Duwage Sina Welaiපොඩි දුවගේ සිනා වැලයිපොඩි දුවගේ සිනා වැලයිපොඩි පුතුගේ කතා පෙලයිප්‍රිය බිරිදගෙ සෙනේ විලයිමගේ නිවන මගේ පැල්පතයිකටු මැටි ගැ බිත්ති පුරාපළිඟු මැණික් එළිය දිලේගොම මැටි ගෑ ගෙබිම මගේපියවිලි බුමුතුරු ව‍‍ගේ...//ලබන නමුත් දුක් පීඩාකූඩු වුනොත් පුංචි පැලේඅඹුදරුවන් අතර තුරේමට නිම්නැති සුවය ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous