ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
යුද්ධාපරාධ, අධිකරණය හා ව්‍යවස්ථාව [ යාම් : 2 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-03-17 21:08:40
යුද්ධාපරාධ, අධිකරණය හා ව්‍යවස්ථාව රනිල් හා මංගල කරන්න යන්නෙ මොකක් ද කියන එක දැන් හොඳට ම පැහැදිලියි. ඒ වෙන මොකක්වත් නොවෙයි එක්කෝ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කිරීම, නැත්නම් ව්‍යවස්ථාව තමන්ට අවශ්‍ය විධියට සංශෝධනය කිරීම. ඒක නවත්වන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි රනිල් අගමැති කමෙන් ඉවත් කිරීම හා මංගල විදේශ ඇමති ධුරයෙන් පහ කිරීම. මේ දෙන්නට ම වුවමනා රට බෙදීම ඒ කියන්නෙ දෙමළ ජාතිවාදීන්ට හා ඔවුන් පිටුපස ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous