ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Samuganne Na Wenwanne Na ( සමුගන්නේ නෑ වෙන්වන්නේ නෑ ) [ යාම් : 4 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-17 07:50:09
                                                            Samuganne Na Wenwanne Na Artist   -  Namal Udugama Song   -  Samuganne Na  Chord   -  A [Intro]----------------------------------------------------------------------------| A  | -   | - | -     || D  | -   | - | -     || E  | -    | - | -     || A  | -    | - |F#m|| A  |F#m| A|F#m||Bm| -    | E | -    || E  | -    | -  | -    || A  | -    | + |+    |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- A                 D    E                A   Same ganne naa wen wanne nee A    F#m        Bm                    E                AKedinaka hoo apage sithu pathuman itu weewi //[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------A              D   Bm           A  Aradhanawan ayachanawan //A            D        E                      APiligath nisa oya aaaa hamu weeewi[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------A                  D   Bm                 A  Aalya sthira nisa noyamu apa wela //A                  D      E                      ABawayen bhawe sadaaa hamu weeewi                                             Samuganne Na Wenwanne Naසමුගන්නේ නෑ වෙන්වන්නේ නෑසමුගන්නේ නෑ වෙන්වන්නේ නෑකෙදිනක හෝ අපගෙ සිතුම් පැතුමන්ඉටු වේවී...//ආරාධනාවන් - ආයාචනාවන්...//පිළිගත් නිසා ඔයා හමුවේවීආලය ස්ථිර නිසා - නොයමු අප වෙන් වෙලා...//භවයෙන් භවේ සදා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous