ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අනන්තයට යනවාමයි - සේනක බටගොඩ | Ananthayata Yanawamai - Senaka Batagoda - sinhala lyrics [ යාම් : 12 ] | ෴ ගී පැදුර ෴ | 2017-03-16 22:46:40
සිහින මවන්නැති අහස උසට තනියම ළංවෙන්න වෙන්න ඇයි සමහර දුර ඇහෙන දකින දේවල් කොතරම් තිබුණට හදට දැනෙන දේවල් ඇයි එතරම් බර සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක සෑම දෙයම නිමවිය හැක නිමේෂයක එහෙම උනෝතින් මොනව හිතන්නද සිහින විමන්වල කවුළු පියන් හැරුනම අනන්තයට යනවාමයි ඒ මොහොතෙම සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක නිදහසේ ඉගිලිලා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous