ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීතයට [ යාම් : 2 ] | වික්ටර් රත්නායක ගී එකතුව.. | 2017-02-16 20:45:40
කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීතයටඅතීතයම සොඳුරු සිහිනයක්...ආදර කවියක තැවරුණසුවඳ අතර නිරන්තරවආදරයෙන් අප වැතිරුණවසන්ත සමයක්...ජීවිතයේ මතක අතරහද සරසන මතකයක්වමියුරු සරින් අප අමතනමිතුරු මතකයක්...පද රචනය - රෝහාන් ලියනගේසංගීතය - දර්ශන වික්‍රමතුංගMp3 - Kandulu ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous