ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ හොඳ වැඩක්   [ යාම් : 4 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-02-16 20:32:40
ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ හොඳ වැඩක් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත්කරන ලද අනුකමිටු හයෙන් ඉවත් වෙලා. අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් ද සහභාගි වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී ඒ බව හෙළි කරලා. අප පළමුවෙන් ම ඒ පිළිබඳ ව ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට හා ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ කරුණු අතර තමන් අනුකමිටුවලට ඉදිරිපත් කළ යෝජනා සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත දැමීම හා වාර්තා මගින් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous