ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
සීදුවේ ලිං ජල උල්පත් සිඳී යාමෙන් උග්‍ර ජල හිඟයක්-ලිං ගැඹුරට හෑරීමට යාන්ත්‍රික විදීමේ උපකරන ලබා දෙන්න-ජල සම්පාදන මංඩලය වැනි රාජ්‍ය ආයාතනවල සහාය අවශ්‍යයි. [ යාම් : 9 ] | holy temple | 2017-02-16 06:04:37
සීදුව ප්‍රදේශයේ ලිං උල්පත් සිඳී යාමේ අවදානමක් ඇතිවී තිබේ.ප්‍රදේශයේ ජනතාව  විසින් සිය එදිනෙදා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ගෲහස්ත ලිං බොහොමයක් මේ වන විට හිඳී ගොස් ඇත. ජල උල්පත් මතු කර ගැනීම සඳහා පිකස් ගල් කටු හා උදළු භාවිතා කරනවා මිස තවමත් යාන්ත්‍රීක පොලොව විදීමේ යන්ත්‍ර යොදා ගැනීමක් නැත. ලිං ගැඹුරට හාරා ජල උල්පත් මතු කර ගැනීම සඳහා ඉහත උපකරන ලබා දෙන මෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැනට පිහිටුවා ඇති, ජල හිඟයට පිළියම් සෙවීම සඳහා පත් කර ඇති කාර්ය සාධක බලකා ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.   සීදුව, පිහිටා ඇත්තේ කටුනායක වෙළඳ කලාපයේ මුව විටේය.වෙලඳ කලාපයේ ශ්‍රමිකයන් වැඩි දෙනෙකු නේවාසිකව සිටින්නේ මෙහිය.තව දුරටත් ලිං ජලය හිඳී ගිය හොත් එය වෙළඳ කලාපයේ නිෂ්පාදනයටද බල පෑමට ඉඩ කඩ ඇත.   බවුසර මඟින් ජලය බෙද හැරීම මෙයට විකල්පයක් නොවේ.මන්ද යත් එය තාවකාලික පියවරකි.   අපට අවශ්‍ය දැනට හිඳී ඇති ලිංවල,  ජල උල්පත් මතු කර ගැනීම සඳහා , යාන්ත්‍රීක විදිනයන් මඟින් ලිං පතුල් විද, ඒවා ගැඹුරු කර ජලය ලබා ගැනීමටය. අදාල රාජ්‍ය ආයාතනවල දැඩි අවධානය මේ සම්බන්ධයෙන් යොමු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමි.   ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous