ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
nalindesilva48@gmail.com [ යාම් : 9 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-02-15 19:20:40
රැල්ල පිටුපස එන සුනාමිය මේ යන පිළිවෙළ ගැන කිසිම ආකාරයකින් සෑහීමට පත්වන්න බැහැ. විශාල අනතුරක සේයාවක් වැටී තිබෙනවා. සයිටම් විරෝධී පෙළපාලි, උද්ඝෝෂණ අන්තරේ දෛනික කටයුත්තක් බවට පත් වෙලා. එය මෙහෙයවන්නේ පෙරටුගාමීන්. ජ වි පෙරමුණත් විශ්වවිද්‍යාලවල නැවතත් බලය සඳහා සටන් කරනවා. සයිටම් නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නො වෙයි. හැඟීම් අවුස්සන උපාධි කඩේ ආදී සටන්පාඨවල වලංගුබවක් නැහැ. මේ රටේ ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous