ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දයලේක්තික වස්තුවකට ලියූ පෙම් කව [ යාම් : 20 ] | මාතලන් | Maathalan | 2017-02-14 22:10:40
මුසපත්ය මා..., පුරුෂ ෆැන්ටසිය පරිකල්පනය කරනා.., සංගත ස්ත්‍රීත්වයේ චල්‍ය බව තුල ගල්ගැස්වී ඇත සීචනය වී  මහඳ පිපි සංකීර්ණමය වූ  නියමු හැඟුම්කාරකය ගිලී පවතී  දෘෂ්ටිවාදයේ පරම නිශේධය ඒ ව්‍යූහය තුල  එය පසු ආවර්තීයව නිරීක්ෂණයකට ලක් කොට එක් නොකොට  අවිඥානික ව්‍යූහකට පවත්වා ගනු මැන අසංගත ව්‍යූහයක.. - Priyantha Hewage ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous