ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අ සම්මත වැලැන්ටයින් [ යාම් : 10 ] | කොළොම්පුරේ | 2017-02-13 22:07:42
 සුසුමක් සේ සමුගෙන පැතු රුව ගියදිනේරිදවයිද විරහව සැඟවි හදවත කොනේඑක්කර බැඳුනේදෑඟිලි රන්හුයෙන් නිවිය හැකිද හද ගිනි අත වත්කල පැනින්සිත් බැඳි ආලයකෙලෙසක සැඟවන්නටඔබ මා හමුවන දිනකදී යළි අප අද හදවත අයදි සෙනෙහස පුබුදාලන්නට ආලනුරාවන්දෙනෙත් වසා මුලූ ලොවට හොරෙන් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous