ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
[ යාම් : 4 ] | My Thoughts | 2017-02-13 00:05:40
එදිනෙදා ජීවිතය ධර්ම මාර්ගයට බාධකයක් ලෙස දකින කෙනා, දිනපතා ක්‍රියාවන් වලින් ධර්මය නොදකී. ධර්මයෙන් තොර ක්‍රියවන් එදිනෙදා ජීවිතයේ නොමැති බව ඔවුන් තවම සොයාගෙන ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous